Jagodnik
Twój ulubiony portal poświęcony tematyce roślin jagodowych...
  • Zwiększ czcionkę
  • Domyślny rozmiar
  • Zmniejsz czcionkę
Yara Poland

Oddzielna płatność do owoców miękkich

Email Drukuj

b_250_0_16777215_0___images_phocagallery_Tomasz_robocze_pojedyncz_zdjecia_przejsciowa_platnosc.jpgW tym roku przejściowa płatność do owoców miękkich zostanie zastąpiona oddzielną płatnością do owoców miękkich. W zawiązku z wprowadzaną zmianą zapytaliśmy Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zasady jej przyznawania.


Stosownie do przepisów art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) 247/2006, (WE) 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z dnia 31.01.2009 r., str. 16, ze zm.), przejściowa płatność do owoców miękkich jest przyznawana w Polsce do dnia 31 grudnia 2011 r.

Od 2012 r., w związku z art. 129 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, rolnikowi będzie przysługiwała oddzielna płatność do owoców miękkich, jeżeli spełni on warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i złożył wniosek o jej przyznanie Oddzielna płatność do owoców miękkich będzie przysługiwała do powierzchni uprawy truskawek lub malin, do których została przyznana przejściowa płatność do owoców miękkich w roku 2008.

Wskazany rok referencyjny wynika z art. 129 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, zgodnie z którym okres reprezentatywny, który ma być ustalony przez państwo członkowskie, nie może być późniejszy niż 2008 r.

W związku z tym, że aktualnie prowadzone są prace legislacyjne nad zmianą przepisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 Nr 170, poz. 1051, ze. zm.), w których określone zostaną zasady przyznawania oddzielnej płatności do owoców miękkich, szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania przedmiotowej płatności będą dostępne w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).

Budżet na realizację oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich, zgodnie z przepisami art. 129 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, w 2012 r. wynosi 11 040 000 euro. Na podstawie przepisów art. 129 ust. 3 ww. rozporządzenia istnieje możliwość przyznania pomocy krajowej uzupełniającej oddzielną płatność z tytułu owoców miękkich, przy czym całkowita kwota pomocy wspólnotowej i krajowej nie może przekroczyć 19 200 000 euro.

Stawka oddzielnej płatności do owoców miękkich określana będzie corocznie, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, uwzględniając wysokość kwoty określonej na ten cel w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009.

W celu ubiegania się o przyznanie oddzielnej płatności do owoców miękkich za rok 2012 należy, w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2012 roku, złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika wniosek o przyznanie płatności na rok 2012, z zaznaczonym polem dotyczącym ubiegania się o oddzielną płatność z tytułu owoców miękkich.

Poland_Plants

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Tutaj jesteś : Aktualności Polska Oddzielna płatność do owoców miękkich