Jagodnik
Twój ulubiony portal poświęcony tematyce roślin jagodowych...
  • Zwiększ czcionkę
  • Domyślny rozmiar
  • Zmniejsz czcionkę
Yara Poland

Odkażanie gleby bezpieczne dla środowiska

Email Drukuj

 W kraju powodkażanie gleby, systemy odkażania glebystaje coraz więcej dużych, specjalistycznych gospodarstw truskawkowych. Coraz trudniej również ze zwalczaniem groźnych dla truskawek groźnych patogenów glebowych. W ostatnich latach w kraju, wraz ze sprowadzanym do nas z zagranicy materiałem roślinnym zdarzało się, że wprowadzono sobie na plantacje takie patogeny jak: Phytophthora cactorum (sprawca zgnilizny korony truskawki i skórzastej zgnilizny owoców), Colletotrichum acutatum (powoduje antraknozę truskawki). Istnieje także duże ryzyko wystąpienia Phytophthora fragariae organizmu kwarantannowego, sprawcy czerwonej zgnilizny korzeni truskawki i maliny.

 

Projekt LIFE+

Istotnym elementem zapobieganiu rozprzestrzeniania się tych chorób jest odkażanie gleby. Tym właśnie tematem zajmują się m.in. pracownicy Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic w ramach projektu LIFE+ pt. „Zrównoważone stosowanie fumigantów w ochronie upraw ogrodniczych przed patogenami glebowymi”. Projekt ten jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Celem projektu jest opracowanie zrównoważonych metod stosowania chemicznych fumigantów oraz poszukiwanie metod alternatywnych (aktywne parowanie gleby, biofumigacja, kompostowanie).

 

Zarejestrowane w Polsce

Obecnie w Polsce zarejestrowane są dwa fumiganty do kompleksowej dezynfekcji gleby: Basami 97 GR i Nemasol 510 SL. Przeznaczone są one do zwalczania nicieni wolno żyjących, tworzących cysty i guzaki korzeniowe, grzybów i szkodników glebowych oraz kiełkujących nasion chwastów jedno- i dwuliściennych, a także rozłogów perzu.

            Pierwsze wyniki doświadczenia przeprowadzonego w IO w Skierniewicach przedstawiono na posterze podczas 54 Ogólnopolskiej Konferencji Ochroniarskiej w Ossie (23-24 lutego 2010 r.). Autorami tego posteru byli: dr Beata Meszka, dr Hanna Bryk, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, Stanisław Berczyński, dr hab. Anna Bielenin, Eligio Malusa oraz dr hab. Czesław Ślusarski. W realizowanym doświadczeniu w 2010 r. stosowano następujące preparaty: Basamid 97 GR (w dawce 40 g/m2), Namasol 510 SL (w dwóch dawkach: 90 ml/m2 i 60 ml/m2), Telopic C-35 EC (w dawkach 35 ml/m2 i 50 ml/m2) oraz Chloropikryna 40* g/m2.

 

Czy działają?

W glebie przed fumigacją było bardzo dużo różnych mikroorganizmów i obejmowały one grzyby z rodzaju: Trichoderma, Penicillium, Cladosporium, Mucor, Rhizopus, Zygorynhus, Gymnoascus, Alternaria oraz grzyby drożdżoidalne. Notowano również patogeniczne dla truskawki grzyby z rodzaju Fusarium oraz Verticillium dahliae i Phytophtohora cactorum.

            Wszystkie z zastosowanych preparatów i dawek pozwoliły na bardzo istotne zmniejszenie populacji szkodliwych mikroorganizmów. Najskuteczniejsze okazały się jednak takie preparaty jak Telopic C-35 (w każdej z dawek) oraz Nemasol 510 SL (90 ml/m2). Stosowanie tych preparatów pozwoliło na całkowite wyeliminowanie także V. dahaliae i P. cactorum. (Na podstawie materiału przedstawionych na 54 Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych)

 

* preparat nie zarejestrowany w Polsce

** mogą go stosować tylko wybrane firmy, np. Solfum

Zobacz także: truskawka, malina, ochrona
Poland_Plants

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Tutaj jesteś : Ochrona Truskawka Odkażanie gleby bezpieczne dla środowiska