Jagodnik
Twój ulubiony portal poświęcony tematyce roślin jagodowych...
  • Zwiększ czcionkę
  • Domyślny rozmiar
  • Zmniejsz czcionkę
Yara Poland

Zwalczanie chorób truskawki

Email Drukuj
Spis treści
Zwalczanie chorób truskawki
Strona 2
Wszystkie strony

b_250_0_16777215_0___images_phocagallery_Tomasz_robocze_pojedyncz_zdjecia_plntacja_truskawek.jpgW trakcie dwóch marcowych edycji „Szkolenie dla producentów truskawek” zorganizowanych 13 marca w Czerwińsku i 14 marca w Bielinach można było dowiedzieć się o tym jak prawidłowo chronić truskawki przed chorobami w najbliższym sezonie.

 

Jak informowała prof. Anna Bielenin ze Skierniewic na prowadzenie skutecznej ochrony plantacji truskawek przed chorobami składa się wiele czynników do których zaliczają się: właściwy przedplon, stanowisko wolne od patentów glebowych, zdrowotność materiału nasadzeniowego i oczywiście umiejętne stosowanie zarejestrowanych do zwalczania danej choroby preparatów. W trakcie prowadzenia plantacji nie wolno dopuszczać do nadmiernego zagęszczania uprawy oraz regularnie zwalczać chwasty.

Szara pleśń

Jedną z chorób najczęściej występujących na plantacjach truskawek jest szara pleśń. W jej ograniczeniu pomocne jest stosowanie różnego rodzaju ściółek np. zakładanie plantacji na włókninach, używanie słomy do wyścielania międzyrzędzi lub sadzenie roślin na zagonach. Duże znacznie odgrywa także podatność odmian. Jedną z podstawowych metod zwalczania tej choroby są środki ochrony roślin (tabela 1) jednak liczba dostępnych do stosowania preparatów stale się zmniejsza, a dodatkowo występują trudności ze stosowaniem wielu preparatów z uwagi na okres karencji lub wymagania odbiorców dotyczące pozostałości. Największe zagrożenie porażenia owoców tą chorobą występuje w okresie kwitnienia i wtedy prelegentka polecała stosowanie preparatów wykazujących największą skuteczność jakimi są Signum 33 WG lub Swich 62,5 WG. Bardzo często zachodzi potrzeba zapobiegania tej chorobie w okresie dojrzewania owoców lub między zbiorami. Wtedy należy sięgać po preparaty o krótkim okresie karencji np. Teldor 500 SC lub używać preparaty biologiczne np. Polyversum WP.

Tabela 1. Przykładowy program zwalczania szarej pleśni przedstawiony za prof. A. Bielenin. Zabiegi wykonywać od początku kwitnienia co 5–7 dni (3 do 5 zabiegów)

Preparat

Dawka (karencja – dni)

Pierwszy zabieg

Pomarsol Fort 80 WG

Thiram Granuflo 80 WG

Sadoplon 75 WG

Folpan 80 WG

4,0 kg/ha (7)

4,0 kg/ha (7)

4,0 kg/ha (7)

2,0 kg/ha (3)

Pierwszy – drugi zabieg

Folpan 80 WG

Frupica 440 SC

Mythos 300 SC

2,0 kg/ha (3)

0,7 l/ha (3)

2,5 l/ha (7)

Pełnia kwitnienia (1–2 razy, przemiennie)

Switch 62,5 WG

Signum 33 WG

0,8–1 kg/ha (3)

1,8 kg/ha (3)

Przed zbiorami (lub w trakcie zbiorów)

Teldor 500 SC

Polyversum WP

1,5 l/ha (1)

0,1 kg/ha (też w pełnym programie)

Jak informowała prof. A. Bielenin stosując preparaty do zwalczania szarej pleśni warto wykorzystać ich mechanizm pozwalający ograniczyć również inne choroby występujące na plantacjach. Takie preparaty jak Pomarsol Fort 80 WG, Thiram Granuflo 80 WG i Sadoplon 75 WG ograniczają również białą i czerwoną plamistość liści truskawki, skórzastą zgniliznę owoców oraz antraknozę. Swich 62,5 WG stosowany w uprawie truskawki będzie ograniczał: antraknozę, mokrą zgniliznę, białą i czerwoną plamistość liści oraz mączniaka prawdziwego. Z kolei Signum 33 WG to preparat zwalczający szarą pleśń, białą i czerwoną plamistość truskawki oraz mączniaka prawdziwego, a ograniczający takie choroby jak antraknoza, skórzasta zgnilizna, czerwona plamistość. Polyversum WP oprócz zwalczania szarej pleśni będzie ograniczał również białą plamistość liści oraz mącznika prawdziwego.Biała plamistość liści truskawki


To kolejna często występująca choroba na plantacjach truskawek. Szczególne zagrożenie sprawia na plantacjach zakładanych pod osłonami. W ograniczeniu porażenia roślin przez tą chorobę bardzo ważna jest profilaktyka polegająca m.in. na usuwaniu źródła infekcji. W początkowym okresie kwitnienia celowe jest wykonanie zabiegów zwalczających tą chorobę jednym z takich preparatów jak Domark 100 EC (0,6 l/ha) lub Zato 50 WG (0,25 l/ha). Po zborach owoców poleca się wykonanie zabiegów preparatem Topsin M 500 SC (2,25 l/ha). Niestety w przypadku tego preparatu stwierdza się coraz większą odporność, dlatego należy się liczyć z malejącą skutecznością tego preparatu. Z uwagi na problemy z pozostałościami w owocach nie poleca się stosować go przed zbiorem owoców. Chorobę tą ogranicza stosowany w okresie kwitnienia np. Signum 33 WG (1,8 kg/ha).

Mączniak prawdziwy

W przypadku tej choroby w strategii ochrony warto wykorzystywać preparaty zarejestrowane do jej zwalczania (tabela 2), a także wykorzystywać możliwości jakie w ograniczaniu tej choroby daje stosowanie fungicydów polecanych do zwalczania szarej pleśni.

Tabela 2. Przykładowy program zwalczania mączniaka prawdziwego przedstawiony przez prof. A. Bielenin

Preparat

Dawka (karencja – dni)

Przed kwitnieniem, jeśli wystąpią objawy

Nimrod 250 EC

Topsin M 500 SC

Zato 50 WG

1,5 kg/ha

2,5 kg/ha

0,25 kg/ha

Okres kwitnienia (jednorazowo)

Domark 100 EC (IBE)

Zato 50 WG

Signum 33 WG

0,6 l/ha (początkowy okres)

0,25 kg/ha

1,8 kg/ha (3, szara pleśń)

Po zbiorze

Nimrod 250 EC

Domark 100 EC (IBE)

Zato 50 WG

Topsin M 500 SC

1,5 l/ha

0,6 l/ha

0,25 kg/ha

2,5 l/ha

Uwaga – preparaty należące do tej samej grupy chemicznej stosować maksymalnie tylko 2 razy w sezonie (warto pamiętać, że mączniaka ograniczają również fungicydy stosowane przeciwko szarej pleśni: Polyversum WP i Switch 62,5 WG)

Szerokie spektrum działania


Preparatem wykazującym szerokie spektrum działania w zwalczaniu groźnych chorób truskawki jest Signum 33 WG. Jest to preparat typowo zapobiegawczy. Jak informował dr Waldemar Bernat z firmy BASF Polska preparat ten zarejestrowany jest do zwalczania takich chorób truskawki jak szara pleśń, mączniak prawdziwy oraz biała plamistość liści truskawki. Zastosowany przeciwko tym trzem chorobom wykazuje również działania ograniczające względem wielu innych patogenów występujących na plantacjach truskawki. Signum 33 WG jest mieszaniną


dwóch substancji aktywnych piraklostrobiny oraz boskalidu. Boskalid bardzo silnie hamuje kiełkowanie zarodników np. Botrytis cinerea sprawcy szarej pleśni. Z kolei piraklostrobina to bardzo dobra strobiluryna wykazująca działanie wgłębne i pseudosystemiczne, blokuje procesy energetyczne patogenów, wykazuje perfekcyjne działanie zapobiegawcze, wykazuje synergizm działania w połączeniu z boskalidem.

            Jak informował dr W. Bernat, osoby stosujące ten fungicyd na swoich plantacjach nie tylko zwalczają choroby. Stosując ten fungicyd na plantacjach truskawek zwiększa się również odporność roślin na warunki stresowe. W czasie długotrwałej suszy rośliny produkują mniej etylenu dzięki czemu dłużej zachodzi proces fotosyntezy. Rośliny traktowane piraklostrobiną są także bardziej odporne na porażenie wirusami. Ważną zaletą owoców zbieranych z plantacji traktowanych tym fungicydem jest zwiększenie ich trwałości w obrocie towarowym jeśli chodzi o porażenie ich przez takie choroby jak szara pleśń czy skórzasta zgnilizna owoców, owoce są także bardziej jędrne i błyszczące.

Choroby systemu korzeniowego

Ich zwalczanie sprawia coraz więcej trudności. Chcąc ograniczyć problemy z tą chorobą niezwykle ważne jest stosowanie zdrowego materiału szkółkarskiego, a także odkażanie gleby.

Wertycilioza to choroba, która jeśli wystąpi w pierwszym roku po posadzeniu roślin może doprowadzić do strat

sięgających 80% posadzonych roślin. W przypadku tej choroby warto wykonywać analizy gleby na obecność patogena powodującego wertyciliozę. Niskie ryzyko to 0–5 koloni; średnie 6–12 kolonii/g/gleby; wysokie >12 kolonii/g/gleby. Jak informowała prof. A. Bielenin na stanowiskach zagrożonych nie wolno zakładać plantacji truskawek. W ograniczeniu tego patogena w glebie pomaga nie tylko jej odkażanie, ale również właściwy przedplon np. gorczyca lub kukurydza. W doświadczeniach związanych z ograniczeniem porażenia roślin przez tą chorobę dobre wyniki dawało moczenie sadzonek przed sadzeniem w roztworze 0,2% preparatu Topsin M 500 SC (uzyskiwano ograniczenie porażenia roślin na poziomie 40–70%, preparat ten nie jest jednak zarejestrowany do tego celu). Dobre wyniki w ograniczaniu porażenia roślin przez wertycilizę uzyskiwano stosując biologiczny preparat na bazie grzybów z rodzaju Trichoderma.

Stosunkowo nową chorobą jaka pojawiła się w Polsce na plantacjach truskawki dopiero w 2000 roku jest antraknoza truskawki. Stwierdzono ją wtedy w matecznikach sadzonek truskawek takich odmian jak ‘Camarosa’ i ‘Tudla’. W 2006 r. wystąpiła na sadzonkach odmiany ‘Pegasus’, a straty wywołane tą chorobą sięgały wówczas u tej odmiany 90%. W 2007 r. antraknoza została odnotowana na sadzonkach odmian powtarzających owocowanie: ‘Albion’, ‘Evita’ i ‘Evie II’. W ograniczaniu tej choroby bardzo ważne są oczywiście zdrowe sadzonki, ograniczanie nawożenia azotowego, a w razie jej stwierdzenia konieczna jest regularna ochrona chemiczna (nawet co 5–7 dni). Niestety obecnie nie ma zarejestrowanych preparatów do jej zwalczania. Pewne możliwości daje jednak stosowanie do ochrony truskawek takich preparatów jak Switch 62,5 WG, Signum 33 WG oraz fungicydów tiuramowych zarejestrowanych do zwalczania szarej pleśni.

Zobacz także: ochrona, truskawka
Poland_Plants

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Tutaj jesteś : Ochrona Truskawka Zwalczanie chorób truskawki