Jagodnik
Twój ulubiony portal poświęcony tematyce roślin jagodowych...
  • Zwiększ czcionkę
  • Domyślny rozmiar
  • Zmniejsz czcionkę
Yara Poland

Borówki zabezpieczone przed przymrozkami

Email Drukuj
altAleksandra i Andrzej Soska prowadzą gospodarstwo sadownicze w Nowym Podolu. Choć dominują w nim uprawy jabłoni (uprawia się je w sumie na powierzchni 20 ha), to ważne miejsce zajmuje też borówka wysoka, która to rośnie na powierzchni 5,7 ha. Z racji dużego zagrożenia przymrozkami w tym regionie, na całej plantacji funkcjonuje system ochrony przeciwprzymrozkowej. 

Struktura plantacji

Plantacje borówki wysokiej Andrzej Soska zaczął zakładać kończąc studia na warszawskiej uczelni SGGW. W tym celu wykupiono najpierw korzystny do tego teren, gdzie jest lekka i przepuszczalna  gleba, a miejsce to otoczone jest lasami. Plantacja powstała stopniowo – najstarsza jej część ma obecnie 7 lat, a najmłodsza – 4 lata. Wśród uprawianych odmian dominuje ‘Blucrop’ który stanowi około 50% nasadzeń. Ponadto rosną tu takie odmiany jak ‘Duke’, ‘Early Blue’, ‘Spartan’, ‘Patriot’, ‘Nelson’, ‘Darrow’ ‘Brigitta’. Taki dobór odmian pozwala rozłożyć w czasie zbiory i wydłużyć podaż owoców. W tym roku plonowanie roślin były w przypadku większości odmian słabsze niż spodziewali się tego plantatorzy z Nowego Podola. W przypadku niektórych odmian w zimie przemarzły mocno całe krzewy (np. u odmiany ‘Brigitta’), a u większości odmian zimowe spadki temperatur mocno uszkodziły pąki kwiatowe. Przeciętnie jak szacuje A. Soska można będzie w tym roku zebrać nie więcej jak 50% normalnego plonu. Wśród uprawianych tu odmian generalnie najlepiej sprawdza się ‘Duke’ i ‘Bluecrop’. Owoce tych odmian są duże i atrakcyjne, łatwo się je zbiera, a ponieważ dojrzewają stopniowo zbiór rozciągnięty jest w czasie. ‘Nelson’ jest co prawda odmianą, która późno kwitnie i jest przez to odporna na wiosenne przymrozki, ale w tym roku plonuje słabo. U odmiany tej grona są ścisłe co utrudnia prowadzenie zbiorów. ‘Early Blue’, jest atrakcyjną odmianą jeśli chodzi o termin dojrzewania (pierwsze owoce tej odmiany zbierano w tym roku już 27 czerwca), ale ma drobne (zwłaszcza z późniejszych zbiorów), a więc mało atrakcyjne handlowo owoce. Podobnie jest u odmiany ‘Patriot’, gdzie z pierwszych zbiorów owoce są jeszcze dość duże, potem drobnieją. Szczególnie widoczne to było u tej odmiany w tym roku, gdzie na niektórych krzewach na skutek dominacji wzrostu generatywnego przy małej ilości liści, owoce były zbyt drobne.

Pielęgnacja roślin
Cięcie wykonuje się zwykle wiosną na przełomie marca i kwietnia. Podczas tego zabiegu zazwyczaj wymienia się pędy, usuwając 1-2 najstarsze pędy. Również usuwa się ich nadmiar w dolnej części krzewu oraz te fragmenty pędów, które owocowały w poprzednim roku. Co 2-3 lata ściółkuje się pasy w rzędach roślin, używając do tego celu trocin, lub zrębków drzewnych (te ostatnie rozkładają się dłużej wiec są bardziej trwałe).

Ochrona roślin borówki wysokiej na tej plantacji jest dość ograniczona, choć jak stwierdza A. Soska im jest ona starsza tym pojawia się więcej problemów ze szkodnikami. Tak było w tym roku ze zwójkami, ogrodnicą niszczylistką czy skorkami, które wgryzały się do owoców. W tym roku podczas kwitnienia opryskiwano jeden raz rośliny preparatem Switch 62,5 WG w celu zabezpieczenia owoców przed szarą pleśnią. Z racji dużej puli odmian i wydłużonego okresu kwitnienia dobrze byłoby wykonać co najmniej 2 zabiegi przeciwko tej chorobie, ale mając do dyspozycji tylko jeden (zarejestrowany) fungicyd lepiej nie ryzykować pojawienia się odporności u sprawcy tej choroby – uważa A. Soska.
Nawożenie mineralne prowadzi się w oparciu o analizę chemiczną składu gleby. Przeciętnie stosuje się około 60 kg N/ha, ale w kilku (3-4) dawkach, tak by ograniczyć wypłukiwanie tego pierwiastka wgłąb gleby. Jako nawozy stosuje się siarczan amonu lub saletrę amonową, które to wysiewa się tylko w rzędy drzew. Niekiedy nawozy te aplikuje się poprzez fertygację. Potasu podaje się e niedużych dawkach około 50 kg K/ha. Dolistnie nawozi się rośliny tylko sporadycznie w sytuacji wystąpienia niedoborów składników pokarmowych. Dobrze jest jednak w ten sposób wzmocnić rośliny po zbiorach, po to utrzymać dobrą kondycję liści i tym samym wzmocnić formujące się pąki kwiatowe – uważa A. Soska.

Podwójny system dystrybucji wody
Na plantacji pp. Sosków funkcjonuje podwójna instalacja nawadniająca. Źródłem wody jest tu jak na razie pobliski rów melioracyjny, ale w planach jest budowa studni głębinowej. Typowe linie kroplujące rozłożone wzdłuż rzędów roślin. Ponieważ gleba jest tu lekka i przepuszczalna, a kroplowniki rozmieszczone są co 1 m, instalacja ta nie jest w stanie zaspokoić w wystarczającym stopniu potrzeb wodnych roślin (zwłaszcza podczas upalnego lata).
Ponieważ miejsce w jakim zlokalizowana jest plantacja jest narażone na wiosenne przymrozki, zamontowano tu również instalację przeciwprzymrozkową. Oparta została na zraszaczach typu flipper (dostarczyła ją i wykonała firma S3 System), które charakteryzują się znacznie mniejszym zużyciem wody, niż w przypadku typowych zraszaczy obrotowych. Przy tych ostatnich podczas zraszania zużycie wody wynosi 35-40 m3/godz./ha, podczas gdy przy instalacji opartej na flipperach jest o połowę mniejsze (15-20 m3/godz./ha). Ponadto przy tym systemie wymagane jest mniejsze ciśnienie robocze wody (2Atm). System ten, w porównaniu do obrotowych zraszaczy, wymaga jednak większych nakładów inwestycyjnych.
Do pracy flipperów wymagana jest dobrej czystości woda. W tym przypadku woda używana do tradycyjnego systemu nawadnia (kroplowego) oczyszczana jest przez filtry piaskowe. Są one bardzo skuteczne, ale przy instalacji przeciwprzymrozkowej mogą być zawodne (gdy filtr się zapcha potrzeba czasu na jego oczyszczenie, a w czasie trwania przymrozku konieczne jest utrzymanie ciągłości zraszania). Dlatego dla systemu flipperów zamontowano oddzielny układ filtrujący oparty na serii 6 filtrów dyskowych. Wówczas, gdyby któryś z nich się zapchał (świadczy o tym spadek ciśnienia), jest automatycznie płukany, a pozostałe 5 filtrów pracuje dalej. Zapewnia to ciągłość pracy instalacji podczas zraszania. Flippery zamontowano tu na palach drewnianych, co 8 m w rzędzie. W tym przypadku zastosowano zraszacze w kolorze brązowym, o wydatku wody 43 l/godz. i szerokości zraszania  (na boki) 1 m. Przewody doprowadzające wodę do zraszaczy podwieszono pod roślinami. W tym roku instalacja była już używana do ochrony roślin przed przymrozkiem, choć ten nie był duży (temperatura spadła do -2°C). Instalacji tej używa się również do nawadniania plantacji.     


Zbiory i sprzedaż
W tym roku zbiory owoców borówki rozpoczęły się wcześniej w porównaniu do wcześniejszych lat. Jak pierwsze zbiera się owoce odmian ‘Early Blue’, ‘Duke’ i ‘Spartan’. Zbiór ‘Bluecropa’ rozpoczął się w tym roku już 5 lipca. Choć owocowanie w tym roku było dużo mniejsze niż w minionych latach, to zdecydowania lepsza była jakość owoców (przede wszystkim ich wielkość). Owoce zbiera się do plastikowych łubianek, z których następnie przesypywane są do opakowań handlowych (po 250 g). Na bieżąco owoce zwożone są do gospodarstwa, gdzie są etykietowane, schładzane i czekają na ekspedycję. Większość za  pośrednictwem firmy Soska Owoce i Warzywa, trafia do sieci Tesco. Współpraca z takim odbiorcom, gwarantuje stały zbyt po dość dobrych cenach, choć trzeba tu ponosić pewne dodatkowe koszty związane z opłatami półkowymi czy akcjami promocyjnymi. Ponadto konieczne jest tu posiadanie odpowiednich certyfikatów jak Globalgap. W tym roku na plantacji odbył się pozytywny audyt, na podstawie którego gospodarstwu przyznany został certyfikat Tesco Nature Choice (umożliwia on dostarczanie owoców borówki także do sieci Tesco poza granicami Polski). W tym roku pierwsze borówki sprzedawane były w cenie 28-32 zł/kg, w połowie lipca cena wynosiła 24-26 zł/kg.

Poland_Plants

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Tutaj jesteś : Technologia uprawy Borówka wysoka Borówki zabezpieczone przed przymrozkami